Sigortacılığın dünü, bugünü ve yarını.

Bizi aramadan Sigorta yaptırmayın!

Teklif İsteyin

Duyurular

Sigorta Haftası kutlanıyor

SİGORTA HAFTASI" 30 MAYIS-5 HAZİRAN'DA KUTLANIYOR...Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 2009- 2013 yılları Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi Planı’nda sigortacılığın tanıtımına ilişkin olarak yer alan ‘Sigortacılık Haftası’nın her yıl mayıs ayının son pazartesi gününden o haftanın pazar gününe kadar olan hafta olarak belirlediği göz önüne alınınca, sigorta şirketleri, sigorta acenteleri, çeşitli sigorta, dernek, vakıf, merkez ve kuruluşların da etkinliklerini bu takvimi dikkate alarak düzenlemeye hassasiyet gösterecekleri ve dolu dolu bir ‘Sigorta Haftası’ geçirileceği görülüyor...
Günümüz ekonomik ve sosyal hayatında çok önemli bir yere sahip olan sigortacılık sektörü, ülke ekonomisine sağladığı taze fon yaratma işlevinin yanında, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde de önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Öte yandan dünyanın 17. büyük ekonomisi olan ülkemiz sigorta pirim ödeme sıralamasında 60. sıralarda yer bulabilmiştir.
Dolayısıyla, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesi, toplumda sigorta bilincinin artırılması, sigortacı ve sigortalı arasındaki güvenin daha da yükseltilmesi son derece önemli konulardır. Sigortacı ve sigortalının arasında güvene ve hıza dayalı olan sigortacılık, son yıllarda gereken önemi görmeye başlamıştır.
Yasal düzenlemelerin ışığında yeni bir kimlik kazanan ve sağlam zemine oturan sigorta sektörüne armağan edilen Sigorta Haftası gösterilen bu önemin bir neticesidir. Bu etkinlik fikrinin   SAB toplantılarında ortaya çıkmış olması ayrı bir gurur kaynağıdır. Sigortacılık Haftası olması isteğimiz  HAZİNE,İTO,TSRŞB,,  gibi önemli platformlarda tartışmaya açıldı, yapılan tartışmalar ve çalışmalardan sonra MAYIS ayının son haftasının SİGORTACILIK HAFTASI olarak kutlanacağı Hazine tarafından açıklandı.
Bu haftada, sigorta bilincinin tabana yayılması hedefi ile gerek sigortacılık alanında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından gerekse ilgi duyan diğer kuruluşlar tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenerek “Risk meydana gelmeden önce önleminizi almak için Sigortacınızla tanışma zamanı” teması işleniyor. Bu konuda çok önemli bir görevde Milli Eğitim Bakanlığı’na düşüyor. İlköğretimden itibaren en azından sigortacılık haftasında bu konu işlenmeli. Sigortalılık Bilinci küçükken geliştirilmeye başlanmalıdır.
Sigortacılık bilincinin ve sektöre duyulan güvenin artırılmasını hedefleyen Sigorta Haftası'nın tüm sigortacılık faaliyetini gösterenlere ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Duyuru zamanı geçmiştir
Zorunlu deprem sigortası yaptıran konutlar iki haftada yüzde 49 arttı

Geçtiğimiz hafta Afet Sigortaları Kanunu mecliste görüşüldü ve kabul edildi. Şimdiye kadar eksikliği sadece tapu dairelerinde hissedilen “Zorunlu Deprem Sigortası”, bundan sonra elektrik, su, doğalgaz abonelik işlemleri sırasında da sorgulanacak. Sigortası olmayanlar abonelik işlemlerini tamamlayamayacağı için mecburen sigorta yaptırmak zorunda kalacak.

DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’ndan alınan bilgilere göre, Türkiye’nin %96'sı farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içerisinde bulunuyor ve nüfusun %98'i bu bölgelerde yaşıyor. Zorunlu Deprem Sigortası ile de depremin, deprem sonucu oluşacak yangın, inflak, tsunami ya da yer kaymasının binalarda doğrudan neden olduğu maddi zararlar azami 150 bin TL’ye kadar teminat altına alınmış oluyor.

Türkiye’de 2011 sonu itibariyle 3,72 milyon ev sahibi zorunlu deprem sigortası yaptırdı. DASK’ın Mayıs, 2012 itibari ile ödedigi tazminat tutarı ise 100 milyon TL’ye yaklaştı.

Zorunluk halleri dışında da aslında bizim için oldukça kritik olan  bu konuda, konutunuzu oldukça uygun fiyatlara güvence altına alabilir, depremin vereceği zararlara karşı sigortalayabilirsiniz. Evin metrekare büyüklüğüne ya da bulunduğu bölgenin deprem risk seviyesine göre değişse de ortalama bir evin zorunlu deprem sigortası primi aşağı yukarı 100 TL civarında şekillendiğini biliyor muydunuz?
Evinize ait zorunlu deprem  sigortası  primini öğrenmek için konut sigortasi adresine basvurabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilmek için gereken bilgilerin çoğu tapunuzda yer alıyor. İletişim bilgilerinizi ve sigorta danışmanın soracagı (TC Kimlik No, konutun açık adresi, binadaki kat sayısı gibi) sorulara da yanıt verdikten sonra poliçeniz adresinize postalanıyor.

Duyuru zamanı geçmiştir