Loading...

Maddi hasarlı ve ölümlü kazalar

Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Karışanlar1.Hareket halinde iseler trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, kaza mahallinde trafik güvenliği için gereken tedbirleri almak, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek,


2.Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi  sigorta poliçe ve numarasını bildirmek ve göstermek


3.Kazayı; yetkili ve görevli memurlara bildirmek, bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamak,


4.Sürücü mal sahibi veya ilgili kişilerin bulunmadığı sırada araç, eşya veya yüklere zarar veren sürücüler, zarar verdikleri araç, eşya veya mülkün sahibini veya ilgili kişileri bulmak, ilgilileri bulamadıkları takdirde durumu tespit etmek ve zarar verilen şey üzerine yazılı bilgi bırakmak, ilgili zabıtaya en kısa zamanda bilgi vermek,


5.Anlaşma hali dışında zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılmamak zorundadırlar.
 Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazasına Karışanlar


1.Hareket halinde iseler, trafik için tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbiri almak,
2.Kaza yerindeki mevcut durumu değiştirmemek,
3.Yaralılara ilk yardım ve acil müdahale yaptırmak maksadıyla kaza mahallinden ayrılma hali hariç, olayı; yetkili ve görevlilere bildirmek ve bunlar gelinceye kadar veya bunların izini olmadan kaza yerinden ayrılmamak
4.İstendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmek ve göstermek,
5.Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak zorundadırlar.

Toplam Gösterim: 2058